odvádíme kvalitní práci s dlouhodobým výsledkem

vnášíme inovace do ověřených řešení

pracujeme s nejkvalitnějšími produkty

nacházíme řešení i tam, kde ho jiní nenašli

odpovědným servisem k bezproblémovému provozu

Zásady naší práce

V své práci se snažíme dodržovat několik zásad, díky kterým se dostáváme dál.

 

 • dodržujeme vysokou kvalitu odvedené práce pro dosažení dlouhodobé efektivity

 

 • inovujeme již ověřená řešení získání odpovídajících výsledků vzhledem k rozvíjejícím se technologiím

 

 • pracujeme s nejkvalitnějšími produkty splňující kritéria požadovaná zákazníky, naším hlavním dodavatelem se stala firma Honeywell

 

 • máme motto "každý problém má své řešení" ... naši pracovníci se nebojí pustit i do řešení problémů, které vyžadují nový přístup a sebevzdělávání

 

 • kvalifikovaně prováděným servisem k hladkému provozu a optimalizaci nákladů zákazníka

Moderní technologie

Zde vidíte některá z nových nebo často využívaných zařízení našich ověřených dodavatelů. Tato zařízení jsou nezbytná pro fungující řídicí systémy moderních budov a zařízení.

Často používané technologie

Často používané technologie

Často používané technologie

Často používané technologie

Často používané technologie

Často používané technologie

Viděli jste na obrázcích zařízeni, která máte nainstalované? Pak Vám gratulujeme! Bude Vám jistě dobře sloužit.

Pokud byste u něj potřebovali provést kontrolu nastavení, změnu konfigurace nebo provést servis, který odhalí, zda je zařízení správně a plně využíváno, ozvěte se nám.

Specifické požadavky, zajímavá řešení

Některé požadavky na Měření a regulaci již můžeme řešit mnohokrát ověřeným postupem, setkali jsme se však i s takovými, se kterými jsme si zpočátku nevěděli rady. S ohledem na naši zásadu „Každý problém má své řešení“ jsme však vždy každý problém vyřešili.

Podívejte se, s jak specifickými požadavky jsme se již setkali a jak jsme je dokázali vyřešit!

Haly výrobního komplexu

 • měření a regulace vzduchotechniky jednotlivých výrobních hal s vysokým požadavkem na přesnost řízení teploty ±0,5°C a vlhkosti ±2%Rh
 • měření a regulace jednotlivých plynových kotelen
 • grafické zobrazení aktuálně sbíraných a archivovaných dat a zároveň zobrazení skutečné technologie s možností dispečerských zásahů prostřednictvím osobního počítače a grafické centrály Honeywell


Plynové kotelny středně velkého města

 • komplexní řízení technologie 20 plynových kotelen systémem Honeywell
 • on-line komunikace mezi jednotlivými kotelnami a dispečinkem
 • sledování, zaznamenávaní a signalizace oprávněného nebo neoprávněného vstupu osob do prostotu kotelny
 • dispečink Honeywell umožňující: grafické zobrazení skutečné technologie kotelen na monitoru, grafické zobrazení všech měřených dat, archivace vybraných dat, tvorba denních, týdenních, měsíčních, čtvrtletních a ročních diagramů, optimalizace spotřeby energie, možnost dispečerských zásahů jejichž úroveň je oddělena hesly a k tomu všemu velmi komunikativní přístup v prostředí windows
 • automatický dálkový odečet spotřeby z měřičů tepla
 • signalizace havárií a poruch prostřednictvím sms

Luxusní hotel

 • plně automatizované řízení kompletní technologie strojovny vzduchotechniky
 • centrální vytápění
 • individuální řízení místností
 • komunikace s hotelovým systémem
 • grafické zobrazení aktuálně sbíraných a archivovaných dat, zobrazení skutečného stavu technologií prostřednictvím centrály Honeywell SymmetrE / Honeywell EBI

Prvoligový zimní stadion

 • plně automatizované řízení kompletní technologie strojovny chlazení
 • přesné řízení teploty ledové plochy
 • plně automatizované řízení plynové kotelny a předávací stanice vytápění celého objektu zimního stadionu
 • monitoring spotřebovaných energií - plyn, voda, elektrická energie
 • grafické zobrazení aktuálně sbíraných a archivovaných dat a zároveň zobrazení skutečné technologie s možností dispečerských zásahů prostřednictvím osobního počítače a grafické centrály Honeywell