odvádíme kvalitní práci s dlouhodobým výsledkem

vnášíme inovace do ověřených řešení

pracujeme s nejkvalitnějšími produkty

nacházíme řešení i tam, kde ho jiní nenašli

odpovědným servisem k bezproblémovému provozu

Zásady naší práce

V své práci se snažíme dodržovat několik zásad, díky kterým se dostáváme dál.

 

  • dodržujeme vysokou kvalitu odvedené práce pro dosažení dlouhodobé efektivity

 

  • inovujeme již ověřená řešení získání odpovídajících výsledků vzhledem k rozvíjejícím se technologiím

 

  • pracujeme s nejkvalitnějšími produkty splňující kritéria požadovaná zákazníky, naším hlavním dodavatelem se stala firma Honeywell

 

  • máme motto "každý problém má své řešení" ... naši pracovníci se nebojí pustit i do řešení problémů, které vyžadují nový přístup a sebevzdělávání

 

  • kvalifikovaně prováděným servisem k hladkému provozu a optimalizaci nákladů zákazníka

Moderní technologie

Zde vidíte některá z nových nebo často využívaných zařízení našich ověřených dodavatelů. Tato zařízení jsou nezbytná pro fungující řídicí systémy moderních budov a zařízení.

Často používané technologie

Často používané technologie

Často používané technologie

Často používané technologie

Často používané technologie

Často používané technologie

Viděli jste na obrázcích zařízeni, která máte nainstalované? Pak Vám gratulujeme! Bude Vám jistě dobře sloužit.

Pokud byste u něj potřebovali provést kontrolu nastavení, změnu konfigurace nebo provést servis, který odhalí, zda je zařízení správně a plně využíváno, ozvěte se nám.

Naše služby

Nabízíme komplexní služby v oblasti Měření a regulace od projekce k realizaci. Velký důraz klademe i na záruční a pozáruční servis, díky kterému dokážeme zajistit dlouhodobě bezproblémový provoz. Současně lze při servisu upravit nastavení systému na základě zkušeností z předchozího provozu.

Nejenom že problémy řešíme, snažíme se je řešit efektivně a optimalizovat řešení vždy podle hledisek, která jsou pro daného zákazníka nejdůležitější. Jen tím, že klientovi porozumíme a s jeho potřebami se ztotožníme, můžeme plně uspokojit jeho požadavky.

Konzultace a poradenství

Měření a regulace tvoří v komplexu poměrně složitou problematiku, která je ovlivněna specialitami používaných technologií a navíc probíhá v tomto oboru velká inovace a častá obměna používaných komponentů. Naši pracovníci, kteří tyto trendy nepřetržitě sledují, jsou připraveni Vám poskytnout odborné konzultace a navrhnout optimální řešení daného problému s návazností na ovládané technologie. Hlavním hlediskem je seriozní vyřešení problému a splnění maximálního počtu požadavků zákazníka.

Studie

Studie zpracovávané našimi pracovníky ve spolupráci s externími specialisty a partnerských technologických firem řeší danou problematiku zpravidla v několika variantách lišících se podle požadavků zákazníka rozsahem, možnostmi a v neposlední řadě též finanční náročností i s návrhem financování daného projektu. Vždy je kladen důraz na funkčnost a spolehlivost nabízených řešení.

Projekce

Projektová dokumentace je zpracována do nejmenších detailů tak, aby bylo možno provést efektivně montáž a oživení celého zařízení včetně technologie. Součástí projektů je i zakreslení výsledného stavu provedeného díla. Projektová dokumentace je zásadně zpracovávána pomocí systémů CAD.

Programové vybavení

Mikroprocesorové řídící systémy, především decentralizované s distribuovanou inteligencí a díky své vysoké spolehlivosti zcela ovládly jak oblast přímého řízení a regulace technologie, tak oblast monitorování a dálkové komunikace. Na tvorbu programového vybavení těchto systémů je v naší společnosti kladen mimořádný důraz. Odborní programátoři, znalí řízení technologie, zpracovávají programové vybavení na podkladě technického řešení obsaženého v projektu za neustálého dialogu se zákazníkem. Variabilita programových nástrojů umožňuje přitom prakticky kdykoliv provést změny dle požadavků zákazníka.

Dodávky

Na základě dlouhodobých zkušeností dodává naše společnost systémy, komponenty a ostatní materiály vysoké kvality od firmy Honeywell, eventuelně od následujících výrobců, jako jsou např. Sauter, Landis Staefa, Johnson Controls, JUMO, ZPA, Senzit, Belimo, Yokogawa, Schrack, LDM…

Montáže

Systematické řízení montáží v koordinaci s dodávkami umožňuje optimalizovat postup prováděných prací a eliminovat rušivé vlivy jako skluzy předchozích dodavatelů, vliv počasí jakož i pružně reagovat na aktuální přání a požadavky zákazníka - možnosti odstávek, přerušení výroby apod.

Grafické dispečerské centrály

S ohledem na rozsah a množství provozovaných technologií nasazujeme centrální systém řízení a sledování technologických procesů s využitím grafické centrály SymmetrE a EBI dodávané firmou Honeywell. Tento řídící a informační systém je určený k optimalizaci využití energií a řízení technických zařízení v objektech všeho druhu.

Zprovoznění a seřízení

Závěrečná fáze realizace díla spočívá v prověření funkčnosti a kontrole všech mechanických i elektrických částí dodané technologie a dodaných systémů. Po nahrání programového vybavení jsou postupně najížděny našimi techniky jednotlivé technologické celky a jsou prověřovány jednotlivé okruhy a subsystémy. Zprovoznění je zakončeno sérií komplexních zkoušek na prověření celého díla.

Servis

Praxí prověřená vysoká spolehlivost naší společností dodávaných systémů a komponentů nám umožňuje rozsáhlé služby zákazníkům v oblasti záruk a servisu.

Naši servisní pracovníci realizují preventivní a periodické prohlídky, periodickou údržbu, seřizování nejen systémů měření a regulace, ale také celé technologie.

Velkou pozornost věnujeme provozování tepelných zdrojů. Tato činnost je založena zejména na dálkovém přenosu informací z tepelného zdroje do dispečerského centra vybaveného osobním počítačem (přenos po telefonních linkách, rádiové spojení atd.).