odvádíme kvalitní práci s dlouhodobým výsledkem

vnášíme inovace do ověřených řešení

pracujeme s nejkvalitnějšími produkty

nacházíme řešení i tam, kde ho jiní nenašli

odpovědným servisem k bezproblémovému provozu

Administrativní budovy

Administrativní budovy

Zajišťujeme vytápění, chlazení, odvětrávání a individuální řízení teplot v kancelářích k dosažení optimálních podmínek pro práci a zvyšování výkonu pracovníků.

 • vzduchotechniky, vytápění, chlazení
 • individuální řízení jednotlivých prostor
 • chlazení serverovny dle zatížení serveru
 • odvětrávání doplňkový prostor (kuchyňka)
 • centrální dispečink budovy
 • sběr informací z měřičů energií
Nemocnice

Nemocnice

Nemocniční prostředí je specifické zvýšenými nároky na spolehlivost, čisté prostředí a vysoký chladící výkon zařízení. Mnoho prostor s naprosto odlišnými požadavky.

 • operačních sály a laboratoře
 • novorozenecké oddělení, inkubátory
 • lůžková části
 • medicinální plyny
 • čistička odpadních vod
 • centrální řízení z dispečinku
Hotely a ubytovací zařízení

Hotely a ubytovací zařízení

Zajištujeme vytápění, chlazení, odvětrávání a individuální řízení teplot v jednotlivých místnostech pro dosažení optimálních podmínek ubytovaných za přiměřené náklady na energie.

 • individuální řízení pokojů
 • úspora nákladů zohledněním okolních vlivů
 • odvětrávání hotelové kuchyně
 • ovládání prostor v důsledku nebezpečí
 • centrální dispečink budovy
 • zabezpečení
Komerční objekty

Komerční objekty

Zajišťujeme vytápění, chlazení, odvětrávání a individuální řízení teplot v jednotlivých místnostech zejména pro dosažení optimálních podmínek zákazníků.

 • obchdy a nákupní centra
 • zohlednění nároků jednotlivých prostor (konfekce, čajovna, restaurace)
 • ovládání prostor v důsledku nebezpečí
 • sběr informací z měřičů energií
 • zabezpečení
Výroba tepla

Výroba tepla

Výrobny tepla tvoří obvykle velké množství kotelen, které je třeba centrálně řídit vzhledem k jejich bezpečnosti, výkonu a spotřebě energie.

 • řízení technologie plynových kotelen
 • optimalizace výkonu ohřevu vody a nákladů
 • tvorba diagramů spotřeby energie
 • centrální dispečink pro všechny kotelny
 • sběr informací (teplota, tlak v kotli, ...)
 • neoprávněné vniknutí do prostoru kotelny
 • rychlý servis v případě závady
Bytové domy

Bytové domy

Zajišťujeme efektivní vytápění, chlazení a odvětrávání pro optimální bytové podmínky, přitom za snížení nákladů na provoz a energie pro jejich majitele.

 • vzduchotechniky, vytápění, chlazení
 • individuální řízení bytů a místností
 • zohlednění polohy bytu
 • sběr informací z měřičů energií
 • ovládání prostor v důsledku nebezpečí
 • centrální dispečink budovy
Sportovní zařízení

Sportovní zařízení

Zde řešíme zejména chlazení, větrání, osvětlení a individuální řízení teplot v jednotlivých prostorách podle náročnosti sportovní aktivity.

 • individuální řízení prostor podle zatížení
 • haly, kurty, posilovny, bazény, sauny
 • řízení osvětlení dle rezervace
 • řízení atrakcí v aquaparku
 • ovládání prostor v důsledku nebezpečí
Zimní stadiony

Zimní stadiony

S řízením spotřeby energie provádíme plně automatizované řízení strojovny chlazení dle definované teploty ledové plochy nejen u zimních stadionů ale i curlingových hal.

 • řízení chlazení ledové plochy
 • řízení ohřevu TUV
 • odvětrávání nebezpečných plynů
 • ovládání prostor v důsledku nebezpečí
Rodinné domy

Rodinné domy

Zajišťujeme efektivní vytápění a chlazení prostor s možností individuálního řízení teplot v jednotlivých místnostech podle parametrů jednotlivých prostor.

 • individuální řízení jednotlivých místností
 • sauny, bazény, domácí posilovny
 • ovládání prostor v důsledku nebezpečí
 • zabezpečení rodinného domu
Školy a domy sociální služby

Školy a domy sociální služby

Zde je největší důraz kladen na poskytnutí příjemného prostředí, přestože obvykle nejsou finanční prostředky na velké investice. Osoby, které zde pobývají, si však naši péči zaslouží.

 • mateřské školky, školy, domovy důchodců
 • individuální řízení jednotlivých prostor
 • zabezpečení prostor
 • zajistíme okamžitý servis
Výzkumná zařízení

Výzkumná zařízení

Zde se musíme vypořádat se speciálními nároky na prostředí vedoucí k bezpečnosti práce s velmi nebezpečnými materiály. Základem je spolehlivý systém, který je schopen včas a správně reagovat na možné nebezpečné situace.

 • výzkumné laboratoře, výrobny
 • uchování, likvidace nebezpečného materiálu
 • zabezpečení objektu
Další odvětví

Další odvětví

Každé odvětví, každá budova, každý prostor má svá specifika. Jen pokud jsme si jich vědomi, můžeme je efektivně řídit. Vždy jde o poměr komfortu řízení a nákladů na provoz a energie. Respektujeme poměr aspektů stanovený naším zákazníkem.